GLAS ISTINE

недеља, 25. септембар 2016.

MEJL ZA POLICIJU

Na osnovu garantovanih prava iz Ustava RS, od kojih sada potenciram samo član 16 i prije svega 23, zahtijevaću da mi se preda kompletna dokumentacija koju je MUP prikupljao o meni poslije lažne prijave kriminalaca iz OT Bijeljina za ugrožavanje sigurnosti i to po 2 osnova. Materijal o pregledu računara i materijal nastao danonoćnim nadzorom, policije nada mnom, presretanjem, legitimisanjem, pretresanjem, praćenjem uživo i kontrolom komunikacija.

CJB-U BIJELJINA
NA RUKE NAČELNIKU CENTRA

MEJL ZA POLICIJU

Obavještavam vas da ću jednog od narednih dana doći u CJB Bijeljina sa zahtjevom da mi se omogući razgovor sa vama u kome ću iznijeti dokaze o kriminalnom radu pripadnika MUP-a, na šta niste obavezni i na tome neću insistirati.
Naprotiv na osnovu garantovanih prava iz Ustava RS, od kojih sada potenciram samo član 16 i prije svega 23, zahtijevaću da mi se preda kompletna dokumentacija koju je MUP prikupljao o meni poslije lažne prijave kriminalaca iz OT Bijeljina za ugrožavanje sigurnosti i to po 2 osnova. Materijal o pregledu računara i materijal nastao danonoćnim nadzorom, policije nada mnom, presretanjem, legitimisanjem, pretresanjem, praćenjem uživo i kontrolom komunikacija.
Ta lažna optužba je konačno odbačena jer je MUP, takođe smišljeno slagao da iz mojih tekstova proizilaze ozbiljnje prijetnje po život i tijelo kriminalaca iz tužilaštva, samo da bi se dokopali računara sa dokazima protiv onih koji su me i prijavili. MUP nije naveo nijednu "prijeteću" riječ te ga tretiram kao saučesnika ne samo u tom razbojništvu nego i ubistvu Ivone Bajo i prikrivanju tog zločina, što su direktno učinili kriminalci inspektor Marković Dragoslav, i tužilac Stjepanović Danica u sadejstvu sa portirom Bobar grupe Sofrenić Balgišom, tako što su sa ubijene osmogodišnje djevojčice uklonili materijalni dokaz ubistva, "Torba Ivone Bajo" (priložena slika) koji je dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a sa ostatka su benzinom oprali tragove masti i ulja sa kamiona koji je tehnički neispravan dovezao krijumčarene narkotike iz Asa auta, prevoznikom Haak trans, vlasništvo najbogatijeg bošnjačkog tajkuna Nijaza Hastora, u Bobar grupu, AD Univerzal, vlasništvo tada najbogatijeg srpskog i SNSD tajkuna Bobar Gavrila.

iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva" vidljivo je da su vozači dovezli 4 paketa robe a da je magacionera ujutro dočekao samo paket auto dijelova dok su 3 paketa narkotika pod nadzorom portira nastala preko noći.
Pitanje o nestalom dokazu sam postavio MUP-u još 04.03.2011. (prilog "Zahtjev za informacije 10") ali Policija radi za mafiju i godinama ne odgovara, te je tek krajem 2015-te priznala da navodno NEMA POJMA o tome. Možda neko i ne zna ali detalji su poznati kriminalcu Marković Dragoslavu te ga je potrebno ispitati pa će propjevati o svemu.
Ali tek sada slijedi dio o dokumentaciji koju MUP odbija da mi preda kršeći prava garantovana Ustavom RS, koja se prema članu 48, NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI, te ako MUP pokuša da mi ih uskrati, korističu se pravom na nužnu odbranu i direktno u zgradi napraviti "rijaliti šou" sa dokazima kriminala, imenima kriminalaca iz policije i tužilaštva kao i motive za njihove zločine.
Trenutni načelnik nije bio na toj poziciji u vrijeme kada su se odigravala ova razbojništva ali je sada odgovoran da rad CJB Bijeljina dovede u okvire zakona. Odgovornost CJB Bijeljina se vidi iz priloga "Zahtjev za pretres" od 19.03.2010. u kome se laže da postoje prijeteće riječi a NE NAVODI NIJEDNA OD NJIH. Računar koji je tada odnesen je vraćen poslije 9 mjeseci sa izbrisanim podacima sa hard diska, što sam opisao u više dokumenata od kojih prilažem krivičnu prijavu "Cjb-u za tuzioce" a policija 5 godina nije ni prstom makla da ustanovi bilo čiju odgovornost.
Iz priloga "Zahtjev za informacije 66" od 10.11.2015. se vidi da sam postavio kako pitanje o ruksaku, (torbi) tako i o računaru sa 3 konkretna pitanja a CJB u svom "odgovoru" prilog "Mup 18.11.2015." neće ni da pomene ništa od toga nego kaže da istragu o "smrti" Ivone Bajo (a sve uz postojanje ubodne rane u grudnom košu dubine preko 8 cm.) što se može dovesti u vezu sa ruksakom ali odneseni računar nema nikakve veze sa tim spisom, nego je formiran sasvim novi.
U prilogu "Zahtjev za informacije 82" postavio sam pitanje o ulozi kriminalaca koji su me lažno prijavili, da li ih je MUP, tretirao kao građane ili su službeno postupali, kako isti sada žele da predstave. Da je to laž dokaz je "RTRS IT-44/15 12.01.2016." iz koga se vidi da je u tom predmetu iz OT Bijeljina postupao isključivo g. Šabić Muris, dok je o UBISTVU Ivone Bajo, službeno bila zadužena kriminalac Stjepanović Danica što je još jedan dokaz da računar neme vaze sa predmetom Ivona Bajo.
CJB Bijeljina na ovaj zahtjev nije odgovorila jer štiti kriminalce koji su me prijavili s obzirom da bi protiv građana što su tada bili morali pokrenuti istražne radnje i na kraju podneo sam zahtjev direktno vezan za prava garantovana Ustavom RS, prilog "Zahtjev za informacije 87 c" 15.07.2016. na šta nema nikakvog odgovora više od mjesec dana poslije isteka zakonskog roka. S obzirom da su za prve dvije tačke od 5 direktno odgovorni pripadnici MUP-a a tiču se prava garantovanih članom 23 Ustava RS, garantujem vam da nećete imati mir dok ne dobijem svaki papirić koji ste o meni sačinili.
Ili ćete postupiti u skladu sa ustavom i zakonima ili ću kako sam upozorio, direktno u zgradi i pred zgradom usmeno i glasno "podnositi" krivičnu prijavu protiv pripadnika bande koja otima moja prava, bez obzira koliko puta me budete hapsili, jer.
KOGA JA POŠALJEM NA ROBIJU NEĆE ODATLE IZAĆI DO KRAJA ŽIVOTA...
A sve imajući u vidu da je poslije serije mojih aktivnosti od RTRS do Interpola, tužilaštvo poslije 6 godina zabrane pristupa bilo primorano da evidentira "Prijavu za zloupotrebu položaja" 29.06.2016. a od reakcije svakoga ponaosob sada zavisi da li će se naći u nekom dodatku kao saučesnik u navedenim krivičnim djelima...

IZ USTAVA REPUBLIKE SRPSKE

Član 10. Građani Republike su ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki su pre zakonom i uzivaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalni pripanost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo. Član 13. Ljudsko dostojanstvo, tjelesni i duševni integritet, čovjekova privatnost, lični i porodični život su nepovrijedivi. Član 14. Niko ne smije biti podvrgnut mučenju, svirepom, nehumanom ili ponižavajuem postupanju ili kažnjavanju. Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu. Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama. Član 25. Zajamčena je sloboda misli i opredjeljenja, savjesti i uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja. Član 32. Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivino djelo. Član 45. Svako je dužan da se pridržava Ustava i zakona. Svako je dužan da savjesno i odgovorno vrši povjerenu mu javnu funkciju. Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

PRILOZI

Torba Ivone Bajo
Izjave aktera sverca i ubistva
Zahtjev za informacije 10
Zahtjev za pretres
Cjb-u za tuzioce
Zahtjev za informacije 66

Mup 18.11.2015.
Zahtjev za informacije 82
RTRS IT-44-15 12.01.2016.
Zahtjev za informacije 87 c
Prijava za zloupotrebu položaja


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

уторак, 20. септембар 2016.

MEJL PO POZIVU NA "RAZGOVOR" U POLICIJU

Nedavno sam obavjestio preko zvanične internet adrese "NA RUKE NAČELNIKU CENTRA" da ću jednog od narednih dana, zahtijevati razgovor sa načelnikom i odgovore na pitanja koja sam pismeno postavljao prethodnih godina. CJB Bijeljina je dužna da mi preda podatke koje je prikupila odnošenjem računara i danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave i laži kriminalističke policije u zahtjevu za pretres da sam nekome prijetio. Sve dok ne dobijem dokumentaciju na koju imam pravo garantovano ustavom ne pada mi na pamet da dolazim po bilo kakvim pozivima i da odgovaram na bilo kakva pitanja, usmeno a pismeno ću možda odgovoriti ukoliko je to u skladu sa mojim pravnim interesima.

CJB-U BIJELJINA
KANCELARIJI 35

MEJL PO POZIVU NA "RAZGOVOR" U POLICIJU

Veza : Vaš poziv 15-02/1-441/16


Već oko mjesec dana imam zdravstvenih problema zbog polena ambrozije, koji se ogledaju u izuzetno otežanom disanju i gušenju pri najmanjim naporima. Stoga sam kretanje ograničio na minimum a što se može zaključiti i provjeriti iz činjenice da u prethodnih mjesec dana nisam dolazio niti u jednu od FAŠISTIČKIH ZLOČINAČKIH ORGANIZACIJA u Bijeljini, počev od OT Bijeljina, Osnovnog i Okružnog suda, do CJB Bijeljina a Sudsku policiju i ne računam u ozbiljne mafijaške organizacije, te vas obavještavam:
1) Neću doći u vašu kancelariju broj 35 jer mi je zdravlje važnije od nekih neformalnih razgovora.
2) Ako vas zanimaju neke informacije možete mi pismeno uputiti pitanja na ovaj mejl.
3) Nedavno sam obavjestio preko zvanične internet adrese "NA RUKE NAČELNIKU CENTRA" da ću jednog od narednih dana, (po prestanku tegoba uzrokovanih ambrozijom) zahtijevati razgovor sa načelnikom i odgovore na pitanja koja sam pismeno postavljao prethodnih godina.
4) CJB Bijeljina je dužna da mi preda podatke koje je prikupila odnošenjem računara i danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave i laži kriminalističke policije u zahtjevu za pretres da sam nekome prijetio.
5) Sve dok ne dobijem dokumentaciju na koju imam pravo garantovano ustavom ne pada mi na pamet da dolazim po bilo kakvim pozivima i da odgovaram na bilo kakva pitanja, usmeno a pismeno ću možda odgovoriti ukoliko je to u skladu sa mojim pravnim interesima.
6) U prilogu je samo jedan od zahtijeva na koje CJB Bijeljina nije odgovorio, (Zahtjev za informacije 87 od 15.07.2016.).
7) Umjesto mojih odgovora možete informacije o kriminalu tajkunsko političke bande i tužilačko sudijsko policijske mafije pronaći na blogu "Kriminal u vlasti" gdje sam do sada objavio preko 650 članaka a za početak preporučujem sledeće:

KAKO JE POČELO RAZOTKRIVANJE KRIMINALA U BOBAR GRUPI I RASTURANJE DODIKOVE LOPOVSKE BANDE.
KRIVIČNA PRIJAVA OD 16.03.2012. POSLIJE CEGA SE BOBAR GAVRILO, POVLAČI IZ POLITIČKE TRKE!
POGLEDAJMO ZAŠTO...
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089


VJEROVATNO NE MOŽETE NI ZAMISLITI, KAKVA JE KRIMINALNA VLAST U ZEMLJI! POGLEDAJTE:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Umjesto da gone počinioce krivičnih djela i suzbijaju kriminal, tužioci prikrivaju dokaze o najgorim zločinima, dajući time logističku podršku mafiji. Vjerovatno da se tajkuni iz režima ne bi šikanirali, te na miru mogli da nastave sa pljačkanjima i ubijanjima usputnih žrtava...
RASKRINKAVANJE TUZILASTVA
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018
Dana 23.07.2009. diktatorski i mafijaški režim je krijumčario nelegalan tovar u firmu "Univerzal" svog tajkuna Bobar Gavrila! Šta su švercovali tom prilikom još uvijek nije definitivno razjašnjeno, ali je korisno znati da sam uprkos svim preprekama i prikrivanjima tužilaštva i policije, proslijedio materijal izvan zemlje, te je početkom 2012. pronađena dokumentacija u Bobar banci o transakciji narko klana Šarić od preko 4 miliona maraka...
MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431
DIJELOVI IZJAVE MAJKE UBIJENE IVONE BAJO, DATE U MAFIJAŠKOM SERVISU OT BIJELJINA, UZ JOŠ NEKOLIKO SKENIRANIH DOKUMENATA! ZA ONE KOJI SU EMOTIVNI I OSJETLJIVI, UPOZORENJE DA TEKST SADRŽI DIJELOVE, KOJI MOGU BITI UZNEMIRUJUĆI I POTRESNI...
MAJKA PROTIV MAFIJE
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896

PRILOG

Zahtjev za informacije 87 od 15.07.2016.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

среда, 14. септембар 2016.

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU O KRIMINALU OT BIJELJINA

Očigledno je da je svojevremeno, okružni tužilac Stjepanović, smišljena prikrila ovaj dokaz i unutrašnje povrede kako bi ubistvo djeteta proglasila za nesrećan slučaj s obzirom da je istovremeno prilikom ubistva u Bobar grupu, vršeno krijumčarenje narkotika a danas je poznato da je opljačkano više stotina miliona maraka, samo preko Bobar banke a zajedno sa druge dvije banke ukupno 2 milijarde maraka.

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

na ruke : GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

KRIMINAL U OT BIJELJINA

U prilogu ovog dopisa je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" načinjen u Osnovnom sudu u Bijeljini. Pod stavkom 4 je dječji ruksak i na zapisniku je konstatovano da je isti oštećen na takav način da je kaiš dvostruko presječen, veći dio nedostaje a ostatak je zamrljan hemijskim sredstvom.
Radi se o predmetu koji skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. a potom je izuzet, (sakriven) iz svih istražnih radnji.
Isti predmet je bio tema krivične prijave po kojoj je specijalno tužilaštvo vodilo istragu protiv okružnog tužioca Stjepanović Danice, (KTA-ST-122-10) i donijelo odluku o nesprovođenju sa obrazloženjem da nisu dostavljeni dokazi da je taj predmet oštećenen na način kako je opisano, te stoga sada uz sudski zapisnik dostavljam i nekoliko fotografija istog, (Dokazni predmeti) gdje se vidi da je čak i vođica rajsferšlusa polomljena jakom silom.

Kako je takođe tema tog predmeta i prikrivanje unutrašnjih povreda kod Ivone Bajo, dostavljam fotografije tih povreda, (Falsifikati) tako da njima dokazujem da su navodi istaknuti svojevremeno bili istiniti, te su osnov za ponovno otvaranje tog predmeta.
Prije nekoliko mjeseci sam pismeno obavijestio Okružno tužilaštvo u Bijeljini o postojanju ovog predmeta koji ukazuje na više krivičnih dijela počev od "oštećenja tuđe stvari" "nesavjestan rad u službi" "zloupotreba službenog položaja" te nadalje "sprečavanje dokazivanja" prikrivanje ubistva i na kraju samo "ubistvo" djevojčice Ivone Bajo a s obzirom da su to novi dokazi koji obavezuju tužilaštvo prema članu "obustava istrage" stav 3, na novo pokretanje istrage.
Potom sam duže od dva mjeseca, više puta bezuspješno dolazio u zgradu gdje me sudska policija obavještava da niko iz Tužilaštva neće da me primi i pogleda novi dokaz krivičnog djela, te su me na kraju obavijestili, da su dobili usmenu naredbu, da ih više uopšte ne obaveštavaju o mojim dolascima, jer ih to "uznemirava" a podsjećam da od ranije postoji takođe usmena, fašistička naredba, kojom se zabranjuje pristup u tužilaštvo svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Očigledno je da je svojevremeno, okružni tužilac Stjepanović, smišljena prikrila ovaj dokaz i unutrašnje povrede kako bi ubistvo djeteta proglasila za nesrećan slučaj s obzirom da je istovremeno prilikom ubistva u Bobar grupu, vršeno krijumčarenje narkotika a danas je poznato da je opljačkano više stotina miliona maraka, samo preko Bobar banke a zajedno sa druge dvije banke ukupno 2 milijarde maraka.
Osim već navedenih priloga dostavljam i više drugih dokumenata koji dokazuju da sam godinama pismeno obavještavao Okružno tužilaštvo o postojanju ovog predmeta kada sam imao samo njegove fotografije, (Zahtjev tužiocu 30.04.2010.) što znači da je godinama vršena smišljena diskrminacija cijele jedne porodice, samo zato da bi grupa kriminalaca izbjegla krivičnu odgovornost.
S obzirom da su sada u pitanju i novi dokazi za slučaj predmeta koji je svojevremeno obrađivao gospodin Mahmud Švraka očekujem da se pokrene ponovo istraga i u tom predmetu a takođe je vaša obaveza prema zakonu o tužilaštvima da dovedete u okvire zakona postupanje Okružnog tužilaštva u Bijeljini jer očigledno tamo nema zakonitog rada, nego je isto pretvoreno u najobičniju privatnu bandu kojoj je na čelu Kovačević Novak.
Na kraju prilažem i disk na kome su tonski zapisi razgovora sa sudskim policajcima u kojima isti kažu da su dobili usmenu naredbu prema kojoj pripadnici tužilaštva ne samo da ne žele iznjeti svoj stav o dokaznom predmetu nego traže da ih se o tome uopšte ne obavještava. To je reakcija na moj pismeni dopis "Zahtjev uredu glavnog tužioca od 17.03.2016. a kakvih je bilo još bez ikakve reakcije što je nedvosmislen dokaz da je ubistvo osmogodišnje djevojčice 23.07.2009. namjerno prikriveno zbog zaštite astronomske pljačke koja je bila u toku, preko Bobar grupe...

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Falsifikati
Zahtjev tužiocu 30.04.2010.
Zahtjev uredu glavnog tužioca
Disk


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

субота, 10. септембар 2016.

KO FORMIRA UGLED I DOSTOJANSTVO SUDA

Podsjećam da je mafijaški bos, formalno predsjednik zločinačke fašističke organizacije u koju je pretvorio RS, Dodik Milorad, pred kamerama i u štampi prijetio radnicima koji se pojave da protestvuju na televiziji da "neće dobiti nadoknade prema pravosnažnim sudskim rješenima, pa nek se žale kome god hoće". Nadalje javno je prijetio sudu i sudiji zbog presude u slučaju "Alumina" a u sporu sa Bosić Mladenom dao instrukcije kako "SUDOVI TREBA MNOGIMA DA ZAPUŠE USTA". Onima koji pričaju šta misle poslao je poruku obraćanjem g. Crnatku da će mu se osvetiti, kada i kako on odluči te da će se držati poslovice da se osveta "servira" hladna. POSTUPANJE OSOBA U SUDOVIMA U BIJELJINI JE SASVIM U SKLADU SA DATIM INSTRUKCIJAMA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 32, dostavljam dopis:

KO FORMIRA UGLED I DOSTOJANSTVO SUDA

"Zaštita prava" član 6. ZAKON O SUDOVIMA
Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom.

Član 3. (1) Sudovi su samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti i zabranjen je svaki oblik uticaja na donošenje sudskih odluka. (2) Sudovi u svom radu postupaju nepristrasno i odluke donose u razumnom roku. (3) Niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni. Član 4. Svako u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini dužan je da poštuje pravosnažnu i izvršnu sudsku odluku.
Član "Zaštita prava" nije slučajno prvi naveden jer u jednoj rečenici opisuje smisao postojanja suda i sudske vlasti odnosno jasno definiše kakva je uloga i dužnost osobe koja obavlja funkciju sudije bilo kog suda u zemlji.
Ali naravno na kraju perioda mira oko 1990 godine na površinu je isplivala klerofašistička razbojnička banda, koja se obogatila na muci i krvi desetina hiljada nevinih ljuda i sada su pripadnici te bande u sadejstvu sa ratnim profiterima i zločincima te poslijeratnim tajkunima, zauzeli sve političke pozicije a na ključna mjesta postavili svoje poslušnike, poltrone ili kriminalce kao što su i oni sami.

Članovi 3 i 4 koji su takođe navedeni su jedno - stanje kakvo bi trebalo biti a javne prijetnje preko medija najvećeg kriminalca u zemlji, samozvanog "glavnog baje" sudovima, sudijama pojedinačno, tužilaštvima i građanima su stvarno stanje i to u blažem i nevinijem opisu nego što stvarno jeste.
Podsjećam da je mafijaški bos, formalno predsjednik zločinačke fašističke organizacije u koju je pretvorio RS, Dodik Milorad, pred kamerama i u štampi prijetio radnicima koji se pojave da protestvuju na televiziji da "neće dobiti nadoknade prema pravosnažnim sudskim rješenima, pa nek se žale kome god hoće". Nadalje javno je prijetio sudu i sudiji zbog presude u slučaju "Alumina" a u sporu sa Bosić Mladenom dao instrukcije kako "SUDOVI TREBA MNOGIMA DA ZAPUŠE USTA".
Onima koji pričaju šta misle poslao je poruku obraćanjem g. Crnatku da će mu se osvetiti, kada i kako on odluči te da će se držati poslovice da se osveta "servira" hladna.
POSTUPANJE OSOBA U SUDOVIMA U BIJELJINI JE SASVIM U SKLADU SA DATIM INSTRUKCIJAMA...

Neću uopšte sada navoditi nijedan primjer kriminala i razbojništva koje su činile osobe zaposlene u sudovima, tužilaštvu i sudskoj policiji u Bijeljini da bi pomogli kriminalcima koji su ubili ćerku moje sestre osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, pokušali prikriti taj zločin, krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku oko dvije milijarde maraka preko banaka koje kontroliše vlada RS od čega i 10 miliona namjenjenih za funkcionisanje sudova.
Prije par godina pismeno sam se obratio sudu navodeći da meni lično njihova nikakva pomoć nije potrebna ali da i ne pružaju pomoć kriminalcima o čijim sam krivičnim djelima objavio dokaze jer će u suprotnom ostaviti tragove sopstvenog kriminala koje ću ja objaviti. Oni to naravno nisu učinili nego su postali saučesnici sa njima a na sve moguće i najpodmuklije načine su pokušavali i pokušavaju da me prevare, nanesu štetu smišljeno i umjesto da štite OTIMAJU PRAVA garantovana ustavom i zakonima.
Njihovom zaslugom sud ima "ugled" i "dostojanstvo" takak kakav ima a ja lično tretiram sud kao fašističku zločinačku organizaciju u rangu Gestapoa kao i sve takozvane organe u RS i BIH u cjelini, a sudije koji ne žele da rade u interesu vladajuće bande i žele dati doprinos uspostavi pravne države i vrate ugled sudu pozivam neka to učine tako što će poštovati obavezu iz člana "Zaštita prava" i štititi ih SVA BEZ IZUZETKA a od kojih navodim samo neka iz ustava:
Član 10. Građani Republike su ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki su pre zakonom i uzivaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalni pripanost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo. Član 13. Ljudsko dostojanstvo, tjelesni i duševni integritet, čovjekova privatnost, lični i porodični život su nepovrijedivi. Član 14. Niko ne smije biti podvrgnut mučenju, svirepom, nehumanom ili ponižavajuem postupanju ili kažnjavanju. Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu. Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama. Član 25. Zajamčena je sloboda misli i opredjeljenja, savjesti i uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja. Član 32. Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivino djelo. Član 45. Svako je dužan da se pridržava Ustava i zakona. Svako je dužan da savjesno i odgovorno vrši povjerenu mu javnu funkciju. Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

недеља, 04. септембар 2016.

ORGANIZOVANI KRIMINAL OSNOVNOG SUDA BIJELJINI

Osnovni sud u Bijeljini konstantno laže, falsifikuje, krši zakonske odredbe i čini krivična djela sa ciljem da pomogne kriminalcima koji su me lažno prijavili, prikrili ubistvo Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, te opljačkali oko 2 milijarde maraka preko banaka pod kontrolom RS te sprečava primjenu zakona i ostvarivanje prava garantovanih Ustavom o čemu imam obilje dokaza...

ORGANIZOVANI KRIMINAL OSNOVNOG SUDA BIJELJINI


obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

NA RUKE PREDSJEDNIKU SUDA
PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz
                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina


                    Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

Veza : Presuda 80 0 P 043325 13 P 2 od 14.10.2014.
Napomena: Slični zahtjevi su već uručivani drugim zločinačkim organizacijama unutar RS, odnosno BIH, Okružnom sudu i tužilaštvu u Bijeljini te MUP-u, koji osokoljeni podrškom koju im je pružio Osnovni Sud nastavljaju sa bezakonjem i kriminalom i odbijaju uručiti materijal na šta su obavezni Ustavom RS. Sve navedene zločinačke organizacije su se bez problema dogovarale kako da prekrše zakon te neka se sada dogovore kako da ispune ovaj zahtjev i obaveze iz Ustava.
Na osnovu ZOKP-u, član “Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije” i člana “Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama” te Ustava Republike srpske člana 23, stavovi: "Zabranjeno je korišćenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama" a koje pravo se prema članu 48 ne može oduzeti niti ograničiti.

ZAHTEVAM
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Da mi se uruči pismena naradba o tretmanu koji Republika Srpska primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo a koji je Z.M. opisao u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011. ili da mi se uruči pismeno rješenje da ne postoje nikakve naredbe o suspenziji ili ograničavanju mojih prava.
4) Da Osnovnoi sud u Bijeljini odgovori ko je odgovoran za uništavanje materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" skinutog sa ubijene djevojčice Ivone Bajo dana 23.07.2009. a koji je vraćen dana 15.04.2015. sa oštećenjima konstatovanim u "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".

5) Da Osnovnoi sud u Bijeljini odgovori zašto dana 15.04.2015. nije vraćena metalna korpa koja se između ostalog navodi u "Zapisniku o uvidu 080-0-Su-10-000012(-33) od 21.01.2010." pod brojem 11.
ODGOVORNOST OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI
- Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 odbio tužbeni zahtjev bez dokaznog postupka, ne poštujući obavezu da je teret dokazivanja na diskriminatoru.
- Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 odbio tužbeni zahtjev bez ijedne riječi o tačkama 1, 2 i 4 koje se odnose na prava iz člana 23 i 16 Ustava RS, i ZOSPI-a.
- Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 smišljeno falsifikovao činjenično stanje i diskriminaciju o događajima dana 05.09.2012. obrazlagao besmislicama iz dana 13.05.2013. citiram iz presude "ne znači da je tužilac diskriminisan od strane tužene, jer mu je omogućeno da dana 13.05.2013. godine preda pismeno..."
- Osnovni sud u Bijeljini je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 planski uklonio falsifikat koji je sačinio dana 22.12.2010. da bi mi nanio štetu, udarivši na prvostepenu presudu u predmetu 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010. pečat pravosnažnosti iako je rješenjem Okružnog suda, presuda preinačena i postupak OBUSTAVLJEN.
- Osnovni sud u Bijeljini i dalje ne želi narediti primjenu i poštovanje Ustava RS u predmetu 80 0 P 056780 14 P koji je u toku odbijajući izdati naredbu tuženoj RS da prekine sa radnjama koje povređuju prava ličnosti među kojima su i prava iz članova 16 i 23 Ustava RS.
- Osnovni sud u Bijeljini konstantno laže, falsifikuje, krši zakonske odredbe i čini krivična djela sa ciljem da pomogne kriminalcima koji su me lažno prijavili, prikrili ubistvo Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, te opljačkali oko 2 milijarde maraka preko banaka pod kontrolom RS te sprečava primjenu zakona i ostvarivanje prava garantovanih Ustavom o čemu imam obilje dokaza...
OVO JE SAMO MANJI DIO KRIMINALA OSNOVNOG SUDA TE IZ RAZLOGA EKONOMIČNOSTI DRUGE RAZLOGE NEĆU NAVODITI

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

понедељак, 29. август 2016.

KAKO POLITIČKO TAJKUNSKA BANDA PLJAČKA I PERE NOVAC

Pozivam narod, časne i poštene građane, da dijele ovaj tekst i dokaze kriminala kao i da sami objavljuju sve podatke koje imaju o korumpiranoj režimskoj bandi kako bismo što prije taj ološ skinuli sa svojih leđa i poslali ih u neke nove "gole otoke" do kraja svog zločinačkog života a svojoj djeci obezbijedili budućnost bolju od naše...

KAKO POLITIČKO TAJKUNSKA BANDA PLJAČKA I PERE NOVAC
U SADEJSTVU SA POLICIJSKOM I TUŽILAČKO SUDIJSKOM MAFIJOM

Opšte je poznato da su u BIH, "nestale" milijarde evra. Zna se da ih nema ali nikako "ne može da se utvrdi" gdje su i ko su odgovorni za tu pljačku. Iako je godinama ovaj lopovluk prikrivan jedan dio toga je izašao na površinu, razotkrivanjem pljačke preko poreske uprave i još konkretnije krađe oko 2 milijarde maraka preko 3 banke pod direktnom kontrolom vlade RS.
Ali naravno, nije samo RS, zločinačka organizacija nego i Federacija i cijela BIH, odnosno mafija je zauzela najvažnije pozicije u svim institucijama i pretvorila državu u najobičniju lopovsku bandu.
U nastavku ću opisati kako su pripadnici policijsko - tužilačko - sudijske bande smišljeno pokušali da prikriju ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika iz Asa auta, prevoznikom Haak trans, sa ciljem da zaštite vlasnike tih firmi, tajkune Nijaza Hastora i Bobar Gavrila.
Za razliku od šablona da se o pokojnicima ili "pokojnicima" govori sve najbolje, mafijaški ražim u RS je izdržao samo 40 dana i objelodanio da je preko Bobar banke opljačkano više stotina miliona maraka, te je u narednom periodu ta banka i prestala sa radom. S druge strane ortak u kriminalu Nijaz Hastor je još uvjek nedodirljiv "uspješan" poslovan čovjek bošnjačke mafije isto kao što je nekad Bobar bio najuspješniji najbogatiji "biznismen" srpske mafije. U svemu je udio imala i hrvatska mafija, čiji je lider Dragan Čović s obzirom da je kamion koji je vozio narkotike imao isporuke i u mjestima pod njihovom kontrolom.
Lideri sve 3 mafijaške nacionalne bande su logično postavili najgori ološ na mjesta okružnih tužilaca, sudija i inspektora sa zadatkom da spriječe istrage vezane za mafijaške poslove svojih tajkuna. Podvlačim da se izraz nacionalne bande odnosi na bitange, probisvjete i kriminalce kakvi postoje u svakom narodu a nikako na narod u cjelini koji je većinom pod terorom upravo tih "svojih" kriminalaca iste vjere i narodnosti.
Iz izjave Bobarovog portira Blagiše Sofrenića datoj mafijaškom MUP-u RS, vidi se da uopšte ne pominje, dolazak kamiona i robe u AD Univerzal, odnosno pominjano je i to ali inspektori nisu dozvolili da ta informacija uđe u zapisnike.

Dakle iako je pitanje bilo da li ima još nešto bitno, odgovor je da nema. Portir je inače pozvan na saslušanje pošto smo prenijeli policiji njegovu izjavu da je djevojčica krvarila prije pada i da ju je on vidio kako se kreće i iskašljava krv. Namjera kriminalca, (inspektora) Marković Dragoslava je bila samo to da portir negira da je vidio kretanje te je ovako važan događaj sveden na samo jednu stranu ali su napravili veliku grešku opisom da je postojalo više krvavih mrlja prije pada djevojčice što nedvosmisleno znači da je povreda nastala oko 15 metara prije pada.
Dva dana kasnije a 7 dana poslije ubistva Ivone Bajo saznali smo slučajno za dolazak kamiona te o tome obavjestili nadležne koji nisu mogli ignorisati takvu činjenicu te su smislili plan da formalno kao saslušavaju svjedoke a stvarno da razvlače istragu, sabotiraju je i na kraju predstave kao nesrećan slučaj, očekujući da se porodica kao i u drugim takvim slučajevima, slomi i pomiri sa sudbinom.
Postoje kompletne izjave svih aktera krijumčarenja kao i drugih svjedoka koji nisu znali za to ali su brojali pakete i iz njih se vidi da su dovezena 4 paketa, te da je sledećeg jutra magacioner zatekao samo PAKET, što znači da su pod kontrolom portira preko noći nestala 3 paketa, da li heroina, kokaina, falsifikovanih evra, zlata ili čačkalica, nebitno...

Podvučeno je i ime jednog od aktera, Slaviše Bobara, koji je par godina kasnije uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Eleza zbog pljački novca Pavlović banke. Taj posao su kasnije obavljali pripadnici specijalne policije RS. Nije isključeno da je novac kraden mnogo ranije iz trezora a sitni kriminalci su formalno vršili oružane pljačke da bi postojalo opravdanje za manjak...
Ali da se vratimo vezi Hastor - Bobar:
Zbog važnosti ponavljam da su vozači izjavili kako su dovezli 4 paketa robe a direktor univerzala je sa magacionerom zatekao ujutru samo paket a na kraju isječka te izjave stoji citiram "na otpremnici postoji da je roba dovežena iz Asa a prevozi je Hak".
Na internetu postoje web stranice i "Asa auto" i "Haak trans" ali na njima nisu lako uočljivi podaci o vlasniku no mogu se pronaći podaci da se radi o Nijazu Hastoru, uz opis da je to NAJBOGATIJI BOSANAC a kako je Gavrilo Bobar zvanično preminuo, pomenuću ga samo toliko koliko je neophodno.
Od velikog broja tekstova u kojima se opisuje bogatstvo Nijaza Hastora, izdvajam 3 linka:
http://faktor.ba/lista-najbogatijih-ljudi-u-bih-hastor-za-godinu-zaradio-771-milion-km/
http://faktor.ba/primjer-drugima-kako-je-nastala-poslovna-imperija-nijaza-hastora/
http://www.zurnal.info/novost/17112/forbes-izabrao-najbogatije-u-bih-hastor-imamovic-ahmetlic-grbesic-oruc-selimovici
Naredni link za razliku od prethodnih ima vezu prema web stranici na kojoj se pominju i Hastor i Bobar kao najbogatiji ljudi u BIH.

Znate li ko su najbogatiji ljudi u BiH? Odgovor će vas zapanjiti

Dovoljno bogati da u sadejstvu sa političarima, predsjednicima stranaka, premijerima, ministrima mogu kupiti i imenovati sve okružne tužioce i sudije preko servisa mafije VSITV-a, te UDT-a, po sistemu ŠTAPA I ŠARGAREPE.
Kadrovi koji su "podobni" za sudije i tužioce instaliraju se u tužilaštva i sudove sa osnovnim zadatkom da rade u interesu mafije i prikrivaju sva krivična djela političko tajkunske mafije a ako neko od njih ugrozi kriminalnu aždaju slijedi mu osveta i kazna PRAVOSUDNE MAFIJE, za šta je najočitiji primjer EGZEKUCIJA koju je VSITV-e preko svog kaznenog organa UDT-a sprovelo prema Tužiteljici KT Tuzla Dijani MIlić.

KAKO JE UMRLA DIJANA MILIĆ: Smrt koja se nije smjela desiti

Tako je dakle instalirana banda sudija, tužilaca i kriminalističkih inspektora kao logistička podrška pljačkama i krijumčarenju političko tajkunske mafije, te kad je to potrebno kriminalci kao što je okružni tužilac Danica Stjepanović ne znaju ni da broje pa ni primjete da su od dovezena 4 paketa. čak 3 paketa (narkotika) nestala preko noći.
Ali nije to jedino razbojništvo bande iz OT Bijeljina jer su u sadejstvu sa portirom Sofrenić Blagišom i inspektorom Marković Dragoslavom, sa ubijene djevojčice Ivone Bajo uklonili materijalni dokaz zločina, oprali ga benzinom da uklone tragove i sakrili, izuzeli iz svih istražnih radnji:

Na slici su komentari jasni i djetetu iz osnovne škole, čak slika sama za sebe sve govori ali ne i okružnim tužiocima, koji se po svojim metodama ne razlikuju od Gestapoa. Ta banda je recimo poslije otkrivanja ovog dokaza i objavljivanja fotografija, pod izgovorom da im je "ugrožena sigurnost" poslala policiju u kuću porodice ubijene djevojčice sa osnovnim zadatkom da otme računar i uništi dokaze svog razbojništva.
Ali nije ni to vrhunac monstruoznosti tužilačke mafije jer su falsifikovali obdukcioni nalaz patologa i prikrili sve unutrašnje povrede od vještaka trasologa Miroslava Busarčevića kako bi realizovali svoj zločinački plan i ubistvo osmogodišnje djevojčice, prilikom šverca pomenutih tajkuna. Dokaz za to je razgovor koji je vođen sa vještakom, sniman preventivno jer je tužilačko sudijska banda spremna da slaže i isfalsifikuje sve što možete i ne možete da zamislite...

IZJAVA VJESTAKA

Iz ovog audio zapisa se vidi da trasolog NEMA POJMA ne samo o svim unutrašnjim povredama, nego ni o tome da je kaiš ruksaka dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak opran benzinom, niti da je kamion koji je dovezao robu bio tehnički neispravan, odnosno da je pukao nosač rezervoara, koji su vozači vezali trakama i utegli španerom silom od 3000 kg.
Teoretski je moguće da su šverc vršili samo vozači Nijaza Hastora i portir Gavrila Bobara, bez znanja vlasnika no za "sitne ribe" tužilačka mafija ne bi makla ni malim prstom da ih spašava ali su zato sa ciljem da se zaštite najveći tajkuni kriminalci u BIH, upotrijebili sva sredstva kako bi dokaze sakrili i omogućili nesmetani rad mafije.
No nije im uspjelo kako su zamislili jer su podaci preko nekoliko posrednika proslijeđeni na više lokacija u Evropi uključujući i Interpol što je dovelo prvo do razotkrivanja pranja novca narko mafije preko Bobar banke a poslije i do likvidacije odnosno praktično rušenja kompletne Bobar grupe.

Šarić prao novac preko "Bobar banke"

Informacije o mreži narko mafije uvezanoj sa političko bankarskim sistemom u BIH, pojavile su se krajem februara 2012-te ali se sve brzo gurnulo pod tepih. Policija i Tužilaštvo u RS, naravno nisu preduzeli ništa da se zaustavi kriminal u Bobar grupi jer su i sami dio bande te je tako tek krajem 2014-te poslije smrti Gavrila Bobara objelodanjena astronomska pljačka preko Bobar banke što uz isti scenario u BIB i Banci Srpske pokazuje da političko tajkunska banda godinama ima razrađeni sistem krađe novca u kome učestvuju i oni koji bi takve kriminalne radnje morali sprečavati i za šta su u stvari plaćeni novcem građana.
Tužilačko sudijska banda je naprotiv spremna na svaki zločin da bi prikrila prljave poslove svojih mafijaških bosova a kako završavaju građani koji se suprotstave mafiji primjer je inžinjera Milana Vukelića koga su lažno optužili pripadnici bande te su mu prvo prijetili banditi iz policije a onda su podaci o njegovim kretanju i navikama predati plaćenim ubicama mafijaškog fašističkog režima koji su ga raznijeli eksplozivom ispred svoje zgrade u Banjaluci.

Istraga koja se godinama vodi kao “nerasvijetljena”: Ko je ubio banjalučkog inženjera Milana Vukelića

To je uobičajeni sistem policijsko tužilačke bande po kome prvo lažno optuže nevinu osobu najčešće za ugrožavanje sigurnosti, (moguća zatvorska kazna je za te bitange "ugrožavanje sigurnosti"), potom joj preko saučesnika iz sudijske bande pošalju policiju da pretrese stan i aktiviraju se posebne istražne radnje. Radi se o danonoćnom praćenju, snimanju komunikacija i prikupljanju svih informacija do kojih mogu doći. Ako ne uspiju pronaći ništa za šta bi optužili žrtvu, (makar da je prešao nekad dozvoljenu brzinu par kilometara) i ne uspiju uplašiti i zaustaviti je onda se angažuju plaćene ubice režima kojima se dostavljaju prikupljeni podaci.
Na isti način je četveročlana banda iz OT Bijeljina, Stjepanović Danica, (direktno odgovorna za prikrivanje ubistva Ivone Bajo), Kovačević Novak, Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, zamjenici glavnog okružnog tužioca u Bijeljini, odlučila da mene lažno optuži za ugrožavanje sigurnosti, ne navodeći niti jednu jedinu prijeteću riječ kojom im se navodno ugrožava sigurnost. Potom ni policija ni nadležni tužilac, niti okružni sudija ne navode nijednu "PRETEĆU RIJEČ" ali svejedno izdaju naredbu za pretres i odnošenje računara.

Na ovo razbojništvo mafije neću dalje trošiti vrijeme te samo navodim da je istraga u ovom slučaju razvlačena 30 mjeseci pošto je naravno sve bilo montirano i na kraju su morali da je okončaju odlukom o nesprovođenju u "nepristrasnom OT-Doboj" s obzirom da nisu mogli kriminalci iz OT Bijeljina koji su stranke u postupku istovremeno i voditi istragu. Dakle iako je polovini okružnih tužilaca život "visio o koncu" država se kilavi 30 mjesci oko toga a kada su lažno optužili kantonalnu tužiteljicu Dijanu Milić, za dva mjeseca je suspendovana i optužena pred sudom a odmah potom umire, (vjerovatno otrovana) pošto banda nije smjela dozvoliti da optužena pred sudom iznese svoje argumente i dokaze o razbojništvu političko pravosudne bande.
Ja sam srećom ostao živ iako je bilo pokušaja ubistva i to najvjerovatnije zato što sam prestao voziti automobil. Jedan od ciljeva svega osim prikrivanja krijumčarenja mafijaške osovine Hastor - Bobar je i nastavak lažiranja istrage o ubistvu Ivone Bajo s obzirom da je materijalni dokaz bio sklonjen u sudski depo. 5 i po godina poslije ubistva kada je došlo do zastarjevanja krivičnog djela "Oštećenje tuđe stvari" tužilačka banda odlučuje poslije mojih stalnih pismenih pritisaka putem suda da vrati izuzete stvari, te ih preuzimam uz zapisnik na kome je poslije mog insistiranja upisano kakvo je oštećenje na ruksaku.

Pošto je tada prvi put bio moguć detaljniji pregled ustanovio sam i da je vođica rajfešlusa polomljena jakom silom, osim što je kaiš dvostruko presječen. Očito je traka kojom je vezan rezervoar kamiona kojim je dovezena krijumčarena roba pukla prilikom skretanja u Univerzal pa je otkinuti komad kao ispaljen iz puške presjekao kaiš i ubio djevojčicu što je banda pokušala da sakrije.
No na slikama se vide svi tragovi i predstavljaju "glogov kolac" za tužilačko sudijsku bandu, njihovu noćnu moru zbog koje su prethodnih godina pravili takve brljotine, gadosti i pisali gluposti u svojim presudama i rješenjima da su od suda napravili buvlju pijacu, dok su oni sami poput šibicara na autobuskoj stanici, koji se sa zakonskim odredbama i dokazima ponašaju na isti način:
SAD GA VIDIŠ, SAD GA NE VIDIŠ.
I tako poslije višegodišnjeg neviđenog terora prema porodici ubijene djevojčice, pripadnici bande iz policije i tužilaštva priznaju odnosno pišu da NEMAJU POJMA, kako je došlo do oštećenja materijalnog dokaza te upućuju jedni na druge.

Iako je ovaj neviđeni zločin opisan sa obiljem dokaza na zasad oko 650 članaka na blogu "Kriminal u vlasti" a preko 100 na

GLAS ISTINE

političko tajkunska mafija i dalje krade kao i ranije, sudije i tužioci i dalje rade za mafiju čiji su sastavni dio a sve u skladu sa javno izrečenom izjavom glavnog republičkog tužioca RS, da citiram:
ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE
Stoga pozivam narod, građane časne i poštene, da dijele ovaj tekst i dokaze kriminala kao i da sami objavljuju sve podatke koje imaju o korumpiranoj režimskoj bandi kako bismo što prije taj ološ skinuli sa svojih leđa i poslali ih u neke nove "gole otoke" do kraja svog zločinačkog života a svojoj djeci obezbijedili budućnost bolju od naše...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

четвртак, 25. август 2016.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP-513-15

Pošto su osim ubistva bili umješani i u prikrivanje krijumčarenja narkotika i pljačke milijardi evra a ne znajući šta sve imam vezano za njihova krivična djela, grupa kriminalaca smišljaju plan kako da mi otmu sve dokaze, te to čine na taj način što dvojica od njih, (Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad) odlaze kao građani, (fizička lica) u policiju i lažno me prijavljuju za "Ugrožavanje sigurnosti" njih i saučesnika (Kovačević Novak i Danica Stjepanović) te dodaju još imena dvije osobe bez njihovog znanja i dozvole, da bi me predstavili kao manijaka koji prijeti svima redom. Političari, tajkuni, ministri, poslanici, sudije okružni tužioci i viši policijski službenici su sastavni dio "DRŽAVNE MAFIJE" i kako se vidi štite jedni druge bez obzira o kakvim se zločinima radi...

SUDU U STRAZBURU

ZDENKO BAJO PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE

ZAHTJEV PO AP-513-15 (80 0 P 034147)

Od Suda se očekuje da ustanovi da su u konkretnom slučaju prekršena navedena prava Zdenka Baje i da odluči na koji način će oštećeni dobiti zadovoljenje, te da ukaže državi Bosni i Hercegovini koja su zakonska rješenja u njenom zakonodavstvu nesaglasna sa Konvencijom i da joj naloži u kom dijelu i kako treba da izmijeni praksu rada državnih organa...

POZADINA DOGAĐAJA I UZROCI DISKRIMINACIJE
Ovaj predmet je primjer toga da je Bosna i Hercegovine klasična zločinačka organizacija a njeni najviši državni službenici su u stvari članovi i u službi organizovanog kriminala.
Danas je opšte poznato da je preko samo 3 banke u Bosni i Hercegovini opljačkano oko 2 milijarde maraka a najveći dio svega je na teritoriji i u nadležnosti Okružnog tužilaštva u Bijeljini, konkretno preko Balkan investment banke i Bobar banke je pokradeno oko milijardu i po maraka.
Pripadnici Okružnog tužilaštva u Bijeljini su u stvari aktivni članovi zločinačke organizacije koja je odgovorna za tu pljačku i prikrivanje mnogih drugih zločina i kriminala u koje su umiješani pripadnici mafijaškog režima.
Prilikom jedne od kriminalnih radnji, krijumčarenja u zločinačku organizaciju Bobar grupu tehnički neispravnim kamionom 23.07.2009. ubijena je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, ćerka moje sestre a da bi prikrili to ubistvo, krijumčarenje i naravno astronomsku pljačku koja je bila u toku, članovi zločinačke organizacije iz Tužilaštva su sakrili materijalni dokaz ubistva, dječji ruksak i ubistvo proglasili kao nesrećan slučaj, padom sa bicikla na navodno žicu od korpe.

Oko pola godine kasnije početkom 2010-te, sam po dozvoli sudije imao uvid u izuzete predmete i fotografisao dječji ruksak čiji kaiš je dvostruko presječen dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom da bi se prikrili tragovi ubistva.
Kada sam objavio da imam dokaze prikrivanja ubistva, pismeno zatražio objašnjenje u skladu sa zakonom nije bilo nikakve reakcije a lični pristup tužilaštvu mi je onemogućen, tako da sam poštom o tome obavjestio sve okružne tužioce a od odgovornih pismeno tražio da otkriju za čije interese su prikrili ubistvo pa bi u skladu sa zakonom dobili oprost ili manju kaznu inače ću protiv njih podnijeti krivične prijave te će zbog saučesništva završiti u zatvoru.
Tada budući da su osim ubistva bili umješani i u prikrivanje krijumčarenja narkotika i opisane pljačke milijardi evra a ne znajući šta sve imam vezano za njihova krivična djela, grupa kriminalaca smišljaju plan kako da mi otmu sve dokaze, te to čine na taj način što dvojica od njih, (Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad) odlaze kao građani, (fizička lica) u policiju i lažno me prijavljuju za "Ugrožavanje sigurnosti" njih i saučesnika (Kovačević Novak i Danica Stjepanović) te dodaju još imena dvije osobe bez njihovog znanja i dozvole, da bi me predstavili kao manijaka koji prijeti svima redom.

To je standardna šema pripadnika mafijaškog režima a po istom scenariju je recimo prijavljen građanin Radman Nedeljko i preminuo prilikom ispitivanja u policiji od stresa, samo 10 dana prije nego što su mene ispitivali a najmonstruozniji primjer je slučaj kada je poslije lažne prijave, pretresanja i danonoćnog nadzora, inžinjer Vukelić Milan, raznesen eksplozivom ispred zgrada MUP-a u Banjaluci.
Pošto su svi državni organi u službi mafije pokrenuta je neviđena hajka na mene i porodicu, te prijatelje i poznanike iako nije navedena nijedna riječ niti u jednom dokumentu kojom sam navodno upućivao prijetnje bilo kome. Lažni prijavitelji nisu sankcionisani iako sam podneo krivičnu prijavu te sam bio prisiljen podnijeti tužbu protiv njih da bih izborio svoja prava. I tada iznenađeni time, ne očekujući da bi se neko usudio tužiti parnično "moćne" okružne tužioce, isti prave pritisak na sudove da njihovo krivično djelo koje su izvršili kao građani proglase za "službenu radnju" i tako ih oslobode odgovornosti iako nisu imali niti predali sudu nijedan dokument sa svojim potpisom koji bi to dokazao. Čak je jedan od njih g. Debeljević Milorad u svom odgovoru sudu jasno priznao da NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO, niti u jednom predmetu vezanom za mene, te dodao da sam sve izmislio jer tada uz tužbu nisam predao dokument MUP-a sa njegovim imenom.

Drugi tuženi g. Gruhonjić u svom odgovoru samo iznosi stav da je tužba neosnovana bez navođenja ijedne činjenice ili razloga što je obavezno zakonom a uopšte se ne poziva na službeno postupanje. Taj osnov su dakle sudovi IZMISLILI, da bi pružili zaštitu pripadnicima režima koji kontinuirano čini zločine nad građanima.
To sam učinio tek naknadno pa uhvaćeni u laži krivci čak oslanjajući se na svoje veze na pripremnom ročištu preko tuženog Gruhonjić Muhameda, vrijeđaju znanje i stručnost dvostruko mlađeg sudije te se zahtijeva da sud smjesta odbaci tužbu jer on, (Gruhonjić) kako kaže "NIKADA NE MOŽE BITI TUŽEN PARNIČNO NITI KRIVIČNO GONJEN" što naravno nije istina. Sudija je pod pritiskom ignorisao pismeno priznanje tuženog Debeljevića da nikada nije službeno postupao te je krivično djelo dvojice kriminalaca obavljeno izvan dužnosti proglasio za službenu radnju, što je uprkos mojim argumentima, nastavljeno i pred Okružnim sudom te Vrhovnim. Sud je dakle jednu laž proglasio za istinu i drži se te laži iako nijedan dokument nije predočen o tome a tuženi su u skladu sa ZOO, morali dokazati da nisu pasivno legitimisani upravo nekim dokumentom iz koga bi se to vidjelo.
Osim što je postupak razvlačen 5 godina, pokazalo se da pred sudovima u BIH, nema poštovanja zakona i prava jer osim falsifikovanja činjeničnog stanja nije bilo nikakvog dokaznog postupka odnosno sud mi nije dozvolio da izvodim dokaze nego samo da iznesem završnu riječ. Ovo je bitno jer u odluci Ustavnog suda BIH stoji šablonsko COPY-PASTE, obrazloženje da citiram: "Ustavni sud smatra da su sudovi u obrazloženjima svih odluka osporenih pojedinačniin apelacijama dali detaljne, jasne i precizne razloge za svoja odlučenja, pa se ne može zaključiti da je primjena relevantnih zakonskih odredaba u bilo kojem dijelu bila proizvoljna, niti da je primjena procesnih zakona i garancija bila na štetu apelanata. Ustavni sud naročito ukazuje da apelanti nisu ponudili relevantne argumente koji bi opravdali njihove tvrdnje da je na bilo koji način došlo do povrede ustavnih prava na koja su se pozvali, osim što su nezadovoljni rezultatom postupaka u kojima su donesene osporene odluke." te takođe netačnu tvrdnju. "Ustavni sud ukazuje da se apelacioni navodi o povredi prava na pravično sudenje, odnosno povredi procesnih garancija u postupcima koji su rezultirali, osporenim odlukama, u svim pojedinačnim apelacijama odnose isključivo na način na koji su sudovi utvrdili činjenično stanje i primijenili materijalno pravo." Ja sam naprotiv uz apelaciju priložio i NEOBORIVI DOKAZ, da nema greške u pasivnoj legitimaciji tuženih, nego sam istakao i činjenicu da je pravo na pravično suđenje izvršeno tako što nije poštovan zakon i nije bilo DOKAZNOG POSTUPKA, što je uobičajena praksa sudova u BIH, koji ne žele da rasprave snimaju tonski upravo da bi nesmetano mogli kršiti zakonske odredbe. Citiram uvodni dio svoje apelacije iz koga se to jasno vidi:
"
Za vrijeme postupka pred sudovima u RS nije postojao nijedan dokument o službenom postupanju tuženih u ovom sporu a ne postoji ni danas. Ali zato sada pred Ustavnim sudom BIH postoji dokaz IT-44/15 od 12.01.2016. iz RTRS-e u kome je navedeno ime osobe koja je službeno postupala a to nisu ovde tuženi.
Sudovi su me smišljeno diskriminisali u odnosu na tužene stranke, čime je prekršeno pravo na pravično suđenje. Dokaznog postupka i glavne rasprave uopšte nije bilo, nego samo završna riječ. Odbijeni su prijedlozi za saslušanje svjedoka, inspektora MUP-a, pribavljanje dokumentacije od državnih organa i prethodna pitanja. Tuženima je data prednost i podrška neprimjenjivanjem ZOO, pošto nisu priložili dokaze o službenom postupanju te odgovori tuženih u kojima jedan priznaje da nikada nije službeno postupao a drugi ne podnosi prigovor pasivne legitimacije, su brutalno ignorisani bez ijednog komentara sudova na tu temu, pa se činjenično stanje bezočno falsifikovalo i krivično djelo dvije osobe predstavilo kao službeno postupanje. I posebno potenciram da je nematerijalna odšteta zasnovana isključivo na radnji lažne prijave, (kleveta, povreda ugleda i časti) i u tužbenom zahtjevu se ne pominje nijedna njihova druga radnja poslije toga."
U nastavku sam detaljno obrazložio i dokazao svoje tvrdnje a Ustavni sud nijednom riječju nije pomenuo, komentarisao niti osporio ništa od toga nego se iznosi unaprijed pripremljana laž, (sadržana u svim ovakvim odlukama) da APELANTI NISU PONUDILI RELEVANTNE ARGUMENTE". U unaprijed pripremljenom "obrazloženju" Ustavni sud se čak poziva na neke presude iz Strazbura a smišljeno ignoriše predmet "DAMJANOVIĆ - MAKTOUF" koji je posljedica bezočnog višegodišnjeg kršenja prava na pravično suđenje, smišljenom primjenom odredbi zakona donesenog poslije navodnog izvršenja krivičnog djela a nepovoljnijeg za optužene.
Nema nijedne riječi o ključnom dokazu apelacije a koji uopšte nisu imali niži sudovi u 3 prethodna postupka "IT-44/15 od 12.01.2016." koji je kako se vidi nastao 2016-te, potiče iz najvišeg tužilačkog organa a u njemu jasno stoji da je ispred OT Bijeljina službeno postupao SAMO I ISKLJUČIVO, g. Šabić Muris a imena osoba koje su bile stranke u postupku ne postoje u tom dokumentu. Osim ovog dokaza nastalog poslije 3 sudska postupka ističem i dokaz koji su imali svi sudovi od početka a to je "Odgovor Debeljevica na 80 0 P 034147 11 P" u kome je isti DVA PUTA, navodi da nikada nije službeno postupao i jedno od toga podvukao da istakne važnost.
I takav dokaz su sudovi u BIH bezočno falsifikovali da bi zaštitili grupu kriminalaca ne samo od parnične nego i krivične odgovornosti, jer su članovi zločinačke organizacije koja godinama pljačka milijarde evra od građana i iz budžeta. Političari, tajkuni, ministri, poslanici, sudije okružni tužioci i viši policijski službenici su sastavni dio "DRŽAVNE MAFIJE" i kako se vidi štite jedni druge bez obzira o kakvim se zločinima radi...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902